<%@ Language=JavaScript %> vaandel

   BILJARTCLUB DE GILDE HOGER OP KORTRIJK